Splošne določbe

 • spletna strani je zbirka javno dostopnih vsebin, do katerih imajo dostop vsi uporabniki interneta,
 • vse objavljene vsebine so avtorsko delo in zato v lastništvu spletne strani,
 • pod vsakim objavljenim člankom je podpisan avtor članka z začetnicami ali imenom in priimkom,
 • članki z neprimerno vsebino ne bodo javno objavljeni,
 • v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov se spletna stran obvezuje, da osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam,
 • kljub strogemu nadzoru ni mogoče zagotoviti, da uporabniki te strani njenih vsebin ne bodo širili po drugih internetnih portalih ali z njimi škodili drugi osebi,
 • če kateri od uporabnikov čuti osebno prizadetost zaradi katere od vsebin na spletni stani, bo taka vsebina takoj izbrisana iz spletne strani,
 • vsi prispevki, ki bodo odstopali od smernicami našega urednika, bodo odstranjeni,
 • anonimnosti avtorja je možna, če je prispevek napisan v skladu z usmeritvami urednika,
 • objava prispevka na spletni strani pomeni, da se avtor odreče lastništvu vsebine in dovoli njeno objavo,
 • spletna stran ne spremlja navad uporabnikov.