Sep 1, 2017

Posted by in Storitve | 0 Comments

Računovodske storitve v starem Rimu

Računovodske storitve v starem Rimu

V starem Rimu so premožne družine imele ogromno bogastva in nekako so morali imeti pregled nad svojimi sredstvi ter voditi evidence odhodkov in prihodkov v družinski proračun. To bi lahko imenovali računovodske storitve na nivoju posameznih rodbin oziroma družin.

Te sorte računovodske storitve so že poznale blagajniško knjigo prejemkov in izdatkov. Blagajniške knjige so bile pomembne, saj so morali vsi državljani mesečno predložiti svoje blagajniške izpiske, kjer so bila razvidna njihova sredstva in obveznosti. S temi izpiski so si uradniki pomagali, da so določili državljanske pravice posameznikov in določanje obdavčitve le teh. Oseba, ki je pregledovala vse računovodske storitve v mestu, se je imenovala kvestor.

V tem obdobju je prišlo do ene velike novosti. Prvič so računovodske storitve na višjih ravneh upoštevale zmožnost plačevanja davka posameznika.

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja